Zgody – przetwarzanie danych osobowych

Zatwierdzenie zgód następuje przy finalizowaniu zamówienia.

Zgoda nr. 1

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celach świadczenia usług drogą elektroniczną. ”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jakuba Grzybka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jakub Grzybek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9691642064, REGON 386280316..w celach świadczenia na moją rzecz usług za pośrednictwem drogi elektronicznej w zakresie działalności sklepu internetowego działającego pod domeną rodzinnymarket.pl Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę lub usunięcie.

Zgoda nr. 2

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jakuba Grzybka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jakub Grzybek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9691642064, REGON 386280316..w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania na podany przeze mnie adres e-mail spersonalizowanej informacji marketingowej (newsletter) oraz otrzymywania do Fundacji informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogą żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę, usunięcie, jak również cofniecie powyższej zgody na zasadach opisanych w Regulaminie znajdującym się na stronie.

Zgoda nr. 3

„Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych na rzecz urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. ”

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Jakuba Grzybka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jakub Grzybek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9691642064, REGON 386280316..urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.).