Przed wypełnieniem formularza prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny!

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

                                                                                                                                  ……………………………………..

 

                                                                                                                                          (miejscowość i data)

NUMER ZAMÓWIENIA: ………………………… DATA ZAMÓWIENIA: ……………………………..

NUMER FAKTURY: ……………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

TELEFON: ………………………………………. EMAIL: …………………………………………………….

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

 

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

 

 

nazwa Banku: ………………………………………………………………………………………………………

 

Nr rachunku:…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU

 

 

Uwagi Klienta: ………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

 

                                                                                             …………………………………………..

 

                                                                                                     (czytelny podpis Klienta)

  1. W tym formularzu, jako konsument, możesz zwrócić zakupiony produkt w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zgodnie z obowiązującą ustawą. W tym formularzu możesz także zgłosić zwrot produktu uszkodzonego w transporcie. W przypadku odstąpienia od umowy prosimy wpisać „nie potrzebuję już tego produktu”. W przypadku innego powodu prosimy o dokładniejszą informację o zgłaszanym problemie w polu Uwagi – pozwoli to na szybszą realizację zgłoszenia.

  2. Upewnij się, że produkt, który chcesz zwrócić z tytułu ustawy spełnia warunki zwrotu (np. otwarte produkty kosmetyczne, nie mogą być zwracane). Więcej szczegółów w regulaminie.

  3. Jeśli chcesz zwrócić kilka sztuk tego samego produktu, wystarczy wypełnić jeden formularz. Jeśli chcesz zwrócić kilka różnych produktów, prosimy o wypełnienie po jednym formularzu dla każdego z tych produktów.