Przed wypełnieniem formularza prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny!

FORMULARZ REKLAMACJI

                                                                                                                                                                                ……………………………………..

                                                                                                                                                                                     (miejscowość i data)

 

NUMER ZAMÓWIENIA: ………………………… DATA ZAMÓWIENIA: ……………………………..

NUMER FAKTURY/PARAGONU: ……………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

TELEFON: ………………………………………. EMAIL: …………………………………………………….

NAZWA TOWARU

OPIS USZKODZEŃ

 

*Gwarancja producenta

*Gwarancja z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową

*PODKREŚL JEDNO Z WYŻEJ WYMIENIONYCH !!!

 

Uwagi Klienta: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że znane mi są warunki reklamacji zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

 

 

…………………………………………..

(czytelny podpis Klienta)